Kuva
Olavi Räihä

mihin2
2017
170x240 mm
197 sivua
197 sidor
125 värisivua
125 sidor i färg
Suomi-kuoro - finska kören  
ISBN 978-91-87185-48-9
Tämä kirja on kertomus Hallstahammarin Suomalaisen kuoron 50-vuotisesta taipaleesta, joka alkoi 1967. Kirjassa kuoron nykyiset jäsenet kertovat jokainen oman tarinansa, mikä itse kutakin innoitti liittymään suomenkieliseen laulukuoroon, ja mikä merkitys kuorolla on ollut mm. sosiaalisena yhteisönä ja turvana oman identiteetin ja itsetunnon tavoittamiselle.

Den här boken berättar om Hallstahammars Finska Körs 50-åriga resa, som påbörjades 1967. I boken berättar var on en av körens nuvarande medlemmar, vad det var som inspirerade en att ansluta sig till en finsk sångkör,och vilken betydelse kören har haft bl.a. social gemenskap och som stöd i strävan efter att stärka identitetet och sjävkänsla.
– Marja Räihä
I Finland och i övriga euroländer: 29 €
Hinta Suomessa ja muissa euromissa: 29 €
Pris i Sverige: 280:-                                                                     Finns i lager
Hinta Ruotsissa: 280:-
                                                               On varastossa