keijo2
Keijo Winstén

Jag föddes 1946 i Vasa i Finland. 1973 på hösten flyttade jag permanent till Sverige. Jag har varit intresserat av litteratur redan från mina ungdomsår. Min första diktsamling ”Miten paljon sietääkään” (egenproduktion) utkom 2008. Dikterna berättar om mina erfarenheter och tankar för de gångna åren, allt från min barndom till nutiden. Trots det är den ingen självbiografi.
Min första diktsamling på svenska kom ut 2012 med titeln ”Nära hud”. Den innehåller dikter från min bardom och ungdomsåren samt tankar och erfarenheter om mina år i Finland och i Sverige,nara1
2013
Häftat
148x210 mm
169 sidor
Nära hud
ISBN 978-91-87185-06-9

Keijo Winstén diktsamling Nära hud, berättar mycket om livet. Dess korta stunder av glädje men också om motgångar, om ensamheten och längtan när man har förlorat sin käraste. Dikterna handlar ofta om författarens eget liv, barndomsminnen från Kvarken, en ö vid finska västkusten, flytten till Sverige samt små snabba iakttagelser om livet runt omkring honom. Men framförallt Keijo Winstén skriver hur svårt och ansträngande det är att vara ett tänkande, djupt kännande människa.

Pris i Sverige: 176;.
Pris i Finland och i övriga euroländerna: 16 €

                                                 
Finns i lager: 11 exröda 1  
2016
Häftat
148x210 mm
89 sidor 
Röda pust
ISBN 978-91-87185-44-1

Dikterna i Keijo Winsténs Röda pust diktsamling berättar om längtan i varje människans hjärta, dom har lämnat sin födelseland, och om tiden som inte finns längre. De berättar om kärleken, förlusten av den, och om diktarens ägna känslor i sin skapelsevånda. Ingenting är lätt eller självklart, men diktens makt går över allt.

Pris i Sverige 176:-
Pris i Finland och övriga euroländerna: 16 €

Finns i lager: 30 st