mork 5

Satu Gröndahl
i RS-tidningen 2017-11-11

Koo Reiman: Moln över Karelska näset (2017), originaltitel Pilvet Kannaksen yllä
2009 Compania Comder HB
Koo Reiman’s Moln över Karelska näset berättar om familjen Nikkanens liv under 1930-talets sista år, strax före andra världskriget. Författaren har gjort omfattande bakgrundsarbete till sin roman och hans avsikt har varit att skildra hur vanliga människor haft det under dessa dramatiska år. Romanen kan också ses som kritik mot politiker och makthavare vars beslut får ödesdigra konsekvenser för karelare som vill bygga upp sina hem. Fakta blandas med fiktion, och resultatet är en skildring av en familjs förhoppningar, arbete och tro på framtiden. Moln över Karelska näset kommer nära sina huvudpersoner, Johannes och Maiju, och berättar med inlevelse och psykologisk skärpa om deras äktenskap. Småbarnsfamiljen lever i en svår tid men i deras värld finns också solidaritet och äkta omsorg för sina vänner såväl som för sina närmaste. Författaren hänvisar till autentiska händelser och relaterar sin berättelse till kriget i Europa, och lyckas att skapa en trovärdig berättelse som inte lämnar läsaren oberörd.